EESTI KAITSETÖÖSTUSE LIIT

Eesti Kaitsetööstuse Liit (EKTL) on mittetulunduslik organisatsioon, mille tegevust rahastavad liidu liikmed. EKTL on asutatud 19.02.2009 ja on Eesti Tööandjate Keskliidu liige. EKTL eesmärkideks on: • liidu liikmete huvide esindamine, kaitsmine ja uute võimaluste loomine suhetes kaitsetööstuse toodangu tarbijate, arendajate ja tootjatega; •koostöö arendamine liidu eesmärkide saavutamiseks Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; • liidu tegevusvaldkonda puudutava informatsiooni kogumine, levitamine ja vahendamine oma liikmetele ja avalikkusele ja muu liikmetele vajalik või kasulik tegevus, mis on kooskõlas EKTL põhikirjas nimetatud Seltsi eesmärgiga.
Tagasi